Trang chủ / SOẠN VĂN / Soạn bài: Thánh Gióng

Soạn bài: Thánh Gióng

 

(Soạn văn lớp 6) – Em hãy Soạn bài Thánh Gióng lớp 6

Đề bài: Soạn bài Thánh Gióng lớp 6

BÀI SOẠN

I.Tim hiểu chung

1.Thể loại: truyền thuyết

2.Tóm tắt

Đời Hùng Vương thứ 6, ở làng Gióng có vợ chồng ông lão chăm chỉ, phúc đức . Họ ao ước mãi mới có một đứa con trai. Nhưng lên ba, cậu bé vẫn không nói, không cười, đặt đâu ngồi đấy.Bấy giờ có giặc Ân xâm phạm nước ta.Vua sai sứ giả đi tìm người tài giúp nước. Cậu bé nghe rao, bỗng cất tiếng nói, đòi gặp sứ giả, hứa sẽ phá tan giặc. Sau đó, cậu bé lớn nhanh  như thổi. Cả làng góp gạo nuôi chú. Khi sứ giả mang đầy đủ những thứ cậu bé yêu cầu đến, cậu vươn vai trở thảnh tráng sĩ khổng lồ.Tráng sĩ lên ngựa đến thẳng nơi có  giặc. Sau khi dẹp xong giặc, tráng sĩ cởi giáp sắt bỏ lại rồi cả người và ngựa bay lên trời. Vua nhớ công ơn phong là Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ ở quê nhà.

3. Chú giải

-Lẫm liệt: hùng dũng , oai nghiêm

-Tàn quân: quân bại trận còn sống sót.

4.Bố cục: 4 đoạn

– Đ 1: từ đầu đến ” nằm đấy”: sự ra đời kì lạ của Gióng

-Đ 2:Tiếp theo đến ” cứu nước”: Gióng gặp sứ giả, cả làng nuôi Gióng.

-Đ 3: Tiếp theo đến ” lên trời”: gióng đi đánh giăc.

-Đ 4: phần còn lại: Gióng bay về trời.

II. Tìm hiểu chi tiết

1.Sự ra đời kì lạ của Gióng

-Nhân vật: bà mẹ, dân làng, sứ giả.

-Gióng là nhân vật chính được xây dựng bằng nhiều chi tiết kì ảo;

+ Ra đời không bình thường: bà mẹ dẫm phải vết chân to và thụ thai 12 tháng.

Loading...

+Lên 3 không nói, cười, đặt đâu ngồi đấy.

+Tiếng nói đầu tiên đòi đi đánh giặc

+Ăn nhiều, lớn nhanh

+Vươn vai thành tráng sĩ

+ Cưỡi ngựa bay về trời.

-Sự ra đời kì lạ: bà mẹ giẫm phải vết chân to, mang thai 12 tháng, 3 năm không nói cười

=> con người kì lạ, không phải người thường.

2.Gióng đi đánh giặc cứu nước

-Hoàn cảnh: Giặc Ân xâm lược, sứ giả tìm người tài cứu nước.Gióng cất tiếng nói đầu tiên đòi đi đánh giặc.

=> Ca ngợi ý thức cứu nước trong hình tượng Gióng- người anh hùng có những hành động khác thường, thần kì.

-Gióng là hình ảnh của nhân dân- nước nhà nguy nan,toàn dân hợp sức đứng ra đánh giặc.

+Gióng đòi ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt:vũ khí thần diệu để tiêu diệt kẻ thù.

-Giặc đến, thế nước nguy nan: Gióng vươn vai thành tráng sĩ khổng lồ, mình cao hơn trượng, oai phong lẫm liệt

=>Sự vươn vai của Gióng là sự trưởng thành phi thường của nhân vật, tượng trưng cho sự vươn lên về tầm vóc của dân tộc.

-Gióng ra trận đánh giặc cứu nươckhông chỉ bằng vũ khí mà bằng cả cây cỏ đất Việt- bằng tất cả những gì có thể tiêu diệt giặc.

+ roi sắt gãy, Gióng nhổ tre quật vào giặc

=>Gióng gan dạ, dũng cảm, thông minh, mưu trí

-Đánh giặc xong, Gióng cởi gáp bay về trời.

=> đó là hình ảnh người anh hùng bất tử.Gióng là non sông,đất nước, biểu tượng của người dân Văn Lang không tham vinh hoa phú quý, công danh. Dấu tích chiến công của Gióng còn để lại mãi với quê hương xứ sở.

3. Ý nghĩa của hình tượng Thánh Gióng.

-Gióng là hình tượng tiêu biểu của người anh hùng đánh giặc, giữ nước; tiêu biểu cho lòng yêu nước của dân tộc.

-Gióng làhình tượng của người anh hùng buổi đầu dựng nước, tiêu biểu cho sức mạnh cộng đồng

-Là hình tượng đẹp thể hiện sức mạnh quật khởi của dân tộc chống ngoại xâm.

III.Tổng kết

Gióng là hình tượng mang màu sắc thần kì- biểu tượng rực rỡ của ý thức và sức mạnh bảo vệ đất nước. Hình tượng Gióng thể hiện quan niệm, ước mơ của nhân dân về người anh hùng cứu nước chống ngoại xâm.

 

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *