Trang chủ / VĂN MẪU THPT / Văn mẫu lớp 12 / Đề bài: Trình bày quan điểm sáng tác nghệ thuật của Hồ Chí Minh

Đề bài: Trình bày quan điểm sáng tác nghệ thuật của Hồ Chí Minh

 

Trong lịch sử văn học Việt Nam, Hồ Chí Minh là một tác giả có vị trí đặc biêt quan trọng Người đã đặt nền móng cho dòng văn học yêu nước theo khuynh hướng tư tưởng vô sản đồng thời là tác giả của nhiều tác phẩm có giá trị ca trong nhiều giai đoạn phát triển của văn học dân tộc. Nhắc tới HCM, chúng ta nghĩ ngay đến một nhà cách mạng, một lãnh tụ chính trị thiên tài suốt đời phấn đấu hi hinh vì lí tưởng độc lập, tự do của dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Sinh thời Người không hề có ý định lập thân bằng văn chương, chưa bao giờ tự nhận mình là nhà văn, nhà thơ. Thế nhưng trong cuộc đời hoạt động cách mạng, HCM lại sớm hiểu ra rằng: văn thơ là thứ vũ khí lơi hại của người chiến sĩ. Từ đó Người tìm đến văn thơ, không ngừng rèn giũa thứ vũ khí này để nó ngày một sắc bén hơn. HCM đã sáng tác văn thơ như một điều tự nhiên trên bước đường hoạt động cách mạng và cũng rất tự nhiên, Người để lại một sự nghiệp văn thơ vô cùng phong phú. Như vậy đối với HCM, sáng tác văn thơ được xem như một hoạt động cách mạng, hoạt động chiến đấu của người chiến sĩ.

Khi xem văn thơ là một phương tiện phục vụ kịp thời sự nghiệp đấu tranh cách mạng, HCM luôn đề cao tinh thiết thực tính hiệu quả của tác phẩm. Đối với Người, thước đo giá trị một tác phẩm chính là sự tác động tới quần chúng cùng sự giản dị hấp dẫn. Người luôn đăt lênhàng đầu đối  tượng tiếp nhận tác phẩm. Khi đặt bút viết bất cứ tác phẩm nào, Người cũng tự trả lời rõ ràng 4 câu hỏi: Viết cho ai ( đối tượng), viết để làm gì( mục đích), Viết cái gì( nội dung), Viết như thế nào( hình thức)?

Loading...

Quan điểm sáng tác nghệ thuật của HCM đã kế thừa một truyền thống quý báu của lịch sử  văn học dân tộc. Nhìn lại trường kì lịch sử, chúng ta thấy từng có nhiều nhà văn kiệt xuất dùng ngòi bút, dùng văn thơ như một công cụ đắc lực, phục vụ cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Đó là Lý Thường Kiệt với bài tho thần nổi tiếng:” Sông núi  nước Nam”; là Nguyễn Trãi với rất nhiều những bức thư gửi tướng tá nhà Minh với áng thiên cổ hùng văn ” Bình Ngô đại cáo”; là Nguyễn Đình Chiểu với ” Văn Tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” cùng nhiều tác phẩm mang nặng lòng yêu nước; là Phan Bội Châu với những tác phẩm tràn đầy nhiệt huyết cứu nước. Sự kế thừa ở HCM được nâng lên tầm cao mới trên bối cảnh thời đại cách mạng sôi nổi của thế kỉ 20. Đây là thời kì đấu tranh giai cấp quyết liệt giữa hai phe vô sản và tư sản đếquốc trên phạm vi toàn thế giới..

Vì thế HCM quan niệm văn hóa nghệ thuật cũng phải là một lĩnh vực đấu tranh giai ấp quyết liệt và đòi hỏi người nghệ sĩ phải tự giác nêu cao vai trò chiến sĩ. Ở bài:” Cảm tưởng đọc Thiên gia thi”, Người viết:

Thơ xưa thường chuộng thiên nhiên đẹp

Mây gió trăng hoa tuyết núi sông

Nay ở trong thơ nên có thép

Nhà thơ cũng phải biết xung phong.

Trong bức thư gửi anh chị em nghệ sĩ nhân triển lãm hội họa lần thứ 1, năm 1951, Người căn dặn:” Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”.

Như vậy, HCM quan niệm: văn thơ cách mạng thời đại ngày nay phải mang một tinh thần thép, mang tính chiến đấu của giai cấp vô sản, nhà văn, nhà thơ phải thật sự là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa tư tưởng.

 

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *