Trang chủ / Uncategorized / Em hãy làm sáng tỏ những cơ sở thực tế được Hồ Chí Minh nêu ra trong tác phẩm” Tuyên ngôn độc lập”

Em hãy làm sáng tỏ những cơ sở thực tế được Hồ Chí Minh nêu ra trong tác phẩm” Tuyên ngôn độc lập”

Trong phần cuối của cơ sở pháp lý, HCM đã đúc kết một câu ngắn gọn mà dứt khoát:” Đó là lẽ phải không ai chối cãi được”. Từ đây, phần cơ sở thực tế mở ra bao điều trái ngược. Bởi thế phần này được mở đầu bằng liên từ chuyển tiếp “thế mà”. Mối quan hệ giữa hai phần của bản tuyên ngôn hoàn toàn ở thế đối lập nhằm làm nổi bật lên hành động tàn ác của thực dân Pháp.

Từ đây, bản tuyên ngôn lần lượt kể tội ác chồng chất của bọn thực dân Pháp. Cách kể của HCM có tính hệ thống chặt chẽ: từ những tội ác về chính trị đến những tội ác về mặt kinh tế. Câu văn của phần kể tội này nhìn chung đều ngắn, mỗi câu thường chỉ có một mệnh đề, một kết cấu chủ vị. Đại từ “chúng” được tác giả sử dụng liên tiếp. Cứ sau mỗi từ ấy, một tội ác cụ thể được rành rọt nêu ra. Cách viết này tạo ấn tượng mạnh, cứ lần lượt khắc sâu vào tâm trí người nghe bao tội ác đáng lên án của thực dân Pháp từ đó gợi lên lòng căm thù mãnh liệt.

Loading...

Sau khi rành rọt kể tội ác của bọn thực dân, bản tuyên ngôn điểm lại quá trình lịch sử nhằm chỉ ra bộ mặt yếu hèn của chúng. Mùa thu năm 1940, khi phát xít Nhật xâm lược Đông Dương để mở thêm căn cứ đánh Đồng Minh thì thực dân Pháp đã không dám chống lại. Nhắc tới bản chất bạc nhược, hèn kém của chúng, lời lẽ của bản Tuyên ngôn mang đầy hàm ý mỉa mai thật sâu cay:” quỳ gối đầu hàng, mở cửa rước Nhật”. Từ sự kiện:lính Nhật hất cẳng Pháp để độc chiếm Đông Dương thì Pháp đã hoàn toàn mất chỗ đứng trên đất Vietj Nam. Khi ấy, Pháp đã không hưởng ứng lời kêu gọi của Việt Minh cùng chống Nhật mà còn tiếp tục đàn áp nhân dân ta. Trước khi rút chạy, chúng còn nhẫn tâm giết nốt số đông tù chính trị ở Yên Bái và Cao Bằng. Kể lại những sự thực ấy, bản tuyên ngôn đi đến lời khẳng định quan trọng:” Sự thực là từ mùa thu 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa…Sự thực là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật chứ không phải từ tay Pháp”. Chính từ đây, bản tuyên ngôn đưa đến sự phủ định dứt khoát, triệt để với mọi quyền lợi của Pháp trên đất nước Việt Nam:”Tuyên bố thoát ly hẳn….xóa bỏ hết, xóa bỏ tất cả…”. Phần cuối cơ sở thực tế được đúc kết lại bằng đoạn văn nhiều ý nghĩa. Đoạn văn này như kết tinh toàn bộ những nội dung của phần cơ sở thực tế:” một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay. Dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập”. Đoạn văn đã tự hào khẳng định quá trình đấu tranh lâu dài, bất khuất của dân tộc ta từ đó khẳng định quyền tự do, độc lập chính đáng mà dân tộc ta phải được hưởng.Tự do đấy, độc lập đấy chúng ta đã tự giành lấy bằng bao nhiêu hi sinh, xương máu. Nhằm nhấn mạnh những nội dung ấy, tác giả đã sử dụng một loạt điệp ngữ: ” sự thật là…”, ” một dân tộc”….Các iệp ngữ vừa có tác dụng tô đậm nội dung đồng thời tạo nên nhịp điệu nhịp nhàng cho lời văn.

Những cơ sở thực tế là minh chứng hùng hồn cho tội ác của bọn thực dân , là sự khẳng định lẽ phải thuộc về dân tộc ta- dân tộc Việt Nam kiên cường và bất khuất.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *