Trang chủ / Uncategorized / Em hãy phân tích để làm rõ những cơ sở pháp lý được nêu ra trong tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

Em hãy phân tích để làm rõ những cơ sở pháp lý được nêu ra trong tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

Nhằm xây dựng cơ sở pháp lí cho bản tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam, HCM đã trích dẫn hai đoạn văn ở “Tuyên ngôn độc lập” của nước Mĩ năm 1776 và ” Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền” của cách mạng Pháp năm 1791. Muốn hiểu vì sao có sự trích dẫn này, chúng ta cần trở về với hoàn cảnh cụ thể của đất nước ta lúc bấy giờ.Nhân dân ta vừa tiến hành Tổng khởi nghĩa thắng lợi giành chính quyền thì đã có biết bao thù trong, giặc ngoài lăm le phá hoại. Lúc này thực dân Pháp đang nuôi ý đồ trở lại tiếp tục chiếm đóng Việt Nam. Chính HCM trước ngày phát động tổng khởi nghĩa đã sáng suốt nhận định rằng: mâu thuẫn giữa các nước đế quốc: Anh, Pháp, Mĩ với Liên Xô rất có thể khiến Anh, Mĩ nhân nhượng, tạo điều kiện cho Pháp trở lại chiếm đóng Việt Nam.Lúc này, nhằm dọn đường cho Pháp trở lại chiếm đóng Việt Nam, chính phủ các nước Anh, Pháp, Mĩ tung ra luận điệu: Việt Nam trước đây là thuộc địa của Pháp, bị Nhật chiếm. Nay phe phát xít đã đầu hàng vô điều kiện phe đồng minh trên phạm vi toàn thế giới; Pháp là nước thuộc phe đồng minh- phe thắng trận nên có quyền trở lại tiếp tục bảo hộ Việt Nam. Như vậy , một đối tượng mà bản tuyên ngôn độc lập hướng tới là chính phủ các nước: Anh, Pháp, Mĩ; mục đích mà bản tuyên ngôn phải đạt được là : bác bỏ luận điệu xảo trá ấy.

Loading...

Bằng việc trích dẫn hai đoạn văn này, HCM đã khéo léo dùng “gậy ông đpạ lưng ông”, nhắc lai lí lẽ của tổ tiên họ mà ràng buộc họ đồng thời làm cơ sở pháp lí cho mình. Hai đoạn văn ở bản Tuyên ngôn của nước Mĩ và cách mạng Pháp khẳng định quyền bình đẳng, tự do của mỗi cá nhân con người do tạo hóa sinh ra. Không dừng lại ở đấy, HCM đã suy rộng ra, nâng cao lên thành quyền tự do, độc lập của một dân tộc. Điều ấy hoàn toàn hợp lí bởi dân tộc chính là một cộng đồng người. Với việc trích dẫn hai đoạn văn này, HCM đã đặt quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam ngang hàng với quyền đó của các nước Anh, Mĩ đồng thời khẳng định quyền của những người dân Việt Nam. Đã là một dân tộc thì Việt Nam đương nhiên có quyền hưởng tự do, độc lập như bất kì một dân tộc nào khác trên thế giới, kể cả các nước lớn như: Anh, Pháp, Mĩ. Từ đây chúng ta nhận ra lòng tự hào dân tộc kín đáo mà vô cùng chính đáng của HCM.

 

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *