Trang chủ / ĐỀ THI VĂN (page 2)

ĐỀ THI VĂN

Đề thi văn khối D năm 2011

Văn mẫu chọn lọc  gửi tới các bạn học sinh bộ Đề thi Đại Học môn Văn Học khối D năm 2011 Đề thi môn Ngữ văn thi Đại học khối D năm 2011. Các bạn phải hoàn thành đề thi trong 180 phút. Và đề thi được chia thành …

Đọc thêm...

Đề thi văn khối D năm 2012

Văn mẫu chọn lọc  gửi tới các bạn học sinh bộ Đề thi Đại Học môn Văn Học khối D năm 2012 Đề thi môn Ngữ văn thi Đại học khối D năm 2012. Các bạn phải hoàn thành đề thi trong 180 phút. Và đề thi được chia thành …

Đọc thêm...

Đề thi văn khối D năm 2013

Văn mẫu chọn lọc  gửi tới các bạn học sinh bộ Đề thi Đại Học môn Văn Học khối D năm 2013 Đề thi văn khối D năm 2013 cũng theo một logic chung các đề thi sẽ có hai phần cho thí sinh hoàn thành trong 180 phút. Phần …

Đọc thêm...

Đề thi văn khối D năm 2014

Văn mẫu chọn lọc  gửi tới các bạn học sinh bộ Đề thi Đại Học môn Văn Học khối D năm 2014 Đề thi môn Ngữ văn thi Đại học khối D năm 2014. Các bạn phải hoàn thành đề thi trong 180 phút. Và đề thi được chia thành …

Đọc thêm...