Trang chủ / Uncategorized

Uncategorized

Em hãy trình bày hoàn cảnh ra đời và những giá trị cơ bản của bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu.

Việt Bắc đánh dấu bước tiến quan trọng trong đời thơ Tố Hữu, trở thành một trong những sáng tác thơ tiêu biểu nhất cho phong cách nghệ thuật độc đáo của ông. Bài thơ mang dấu  ấn của một giai đoạn lịch sử khá đặc biệt.Cuộc kháng chiến chống …

Đọc thêm...

Soạn bài: Sự tích hồ Gươm

I.Tìm hiểu chung 1.Thể loại: truyền thuyết 2.Đọc, chú thích -Bạo ngược: tàn ác, ngang ngược -Tùy tòng: người đi theo, giúp đỡ chủ tướng 3.Bố cục: 2 phần -Đ 1: từ đầu đến “đất nước”: Long Quân cho nghĩa quân mượn gươm thần để giết giặc. -Đ 2: Phần …

Đọc thêm...

Soạn bài : Sơn Tinh, Thủy Tinh

I. Tìm hiểu chung 1.Thể loại: truyền thuyết 2. Đọc, chú giải -Nao núng;lung lay, không vững lòng tin ở mình. -Phán: truyền bảo 3.Tóm tắt: Vua Hùng Vương thứ 18 có người con gái xinh đẹp. Ngài muốn kén cho con người chồng xứng đáng. Có 2 chàng trai …

Đọc thêm...