Trang chủ / VĂN MẪU THPT

VĂN MẪU THPT

Em hãy trình bày hoàn cảnh ra đời và những giá trị cơ bản của bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu.

Việt Bắc đánh dấu bước tiến quan trọng trong đời thơ Tố Hữu, trở thành một trong những sáng tác thơ tiêu biểu nhất cho phong cách nghệ thuật độc đáo của ông. Bài thơ mang dấu  ấn của một giai đoạn lịch sử khá đặc biệt.Cuộc kháng chiến chống …

Đọc thêm...