Trang chủ / VĂN MẪU THPT (page 2)

VĂN MẪU THPT

Nghị luận xã hội về sự thành công qua câu nói “Thành công chỉ đến khi chúng ta cố gắng hết sức và không ngừng hoàn thiện bản thân mình”.

Đề bài: Nghị luận xã hội về sự thành công qua câu nói “Thành công chỉ đến khi chúng ta cố gắng hết sức và không ngừng hoàn thiện bản thân mình”. Thành công của một người thường không phải do tạo hóa, hay do người khác ban tặng cho. …

Đọc thêm...

Hãy làm sáng tỏ ý kiến: “Một ngày so với một đời là ngắn ngủi nhưng một đời người lại do mỗi ngày tạo nên”

Đề bài: Một ngày so với một đời là ngắn ngủi nhưng một đời người lại do mỗi ngày tạo nên (Theo nguyên lí của thành công của nhà xuất bản văn học thông tin). Anh, chị hãy làm sáng tỏ ý kiến trên. Xuân Diệu đã từng nói: "Thà một phút …

Đọc thêm...